Apartmán U Modré hvězdy - Horní Rokytnice nad Jizerou - Krkonoše
Horní 450, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, Czech Republic

anglicky
německy

Pravidla bezpečného lyžování

Ačkoliv se to občas nezdá, tak lyžaři by na sjezdovkách neměli jezdit, jak se jim zlíbí. Mezinárodní lyžařská organizace FIS vydala deset základních pravidel, kterými by se každý lyžař měl řídit.

1. OHLEDUPLNOST K JINÝM: Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST: Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

3.VOLBA SMĚRU: Lyžař na svahu, má-li možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.

4. PŘEDJÍŽDĚNÍ: Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

5. PŘEDJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY: Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji předjíždějící musí dávat pozor a sledovat vše pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

6. ZASTAVENÍ: Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

7. STOUPÁNÍ: Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE: Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení.

9. V PŘÍPADĚ NEHODY: Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.

10. IDENTIFIKACE: Každý, at´účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

   
holandsky
 
polsky
 

HOME

Apartmán U Modré hvězdy

Všeobecné podmínky

Objednávka

Rokytnice nad Jizerou

Lyžování v Rokytnici

Turistika a cykloturistika

Sportovní vyžití v Rokytnici


Ubytování v
Rokytnici nad Jizerou

click for fullsize

Telefon: +420 602 204 123
Fax: +420 224 922 452
rokytnice@jomys.com
Objednejte si svůj pobyt v Rokytnici nad Jizerou již dnes !

Své objednávky a dotazy, prosím, posilejte na rokytnice@jomys.com - telefonujte na +420 602 204 123 - faxujte na +420 224 922 452
 
Kurzy a zkoušky průvodců
   

LIMOUSINE SERVICE
 

Accommodation in Prague
 

Guide of Prague